Spotkanie Biogospodarka Nowy Sącz

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.
Uczestnik
Rejestracja zakończona 21.10.2019 13:00
zakończona

Opis wydarzenia
Spotkanie ma za zadanie przedstawienie możliwości zwiększenia efektywności działania przedsiębiorstw poprzez zmianę podejścia do procesów biznesowych, w których występuje problem odpadów, w szczególności odpadów pochodzenia biologicznego.  Niezależnie od miejsca w łańcuchu wartości, odpady mogą być wykorzystane jako wartościowy surowiec, ale niezbędne jest w tym celu systemowe podejście i współpraca wykraczająca poza tradycyjne porozumienia typu dostawca- odbiorca. 

Celem warsztatów jest przedstawienie przykładów i dobrych praktyk w zakresie rozwijania i wdrażania efektywnych rozwiązań wykorzystujących np. gospodarkę w obiegu zamkniętym oraz identyfikowanie zasobów, możliwości oraz barier wdrożenia takich rozwiązań lokalnie, przez uczestników spotkania.  

Uczestnicy warsztatów będą mogli wstępnie ocenić, czy istnieje potencjał do zwiększenia efektywności ich działalności biznesowej poprzez wdrożenie innowacji organizacyjnych, procesowych lub produktowych w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym. Warsztaty mają charakter orientacyjny i będą etapem umożliwiającym w efekcie przygotowanie konkretnych propozycji projektowych, w których beneficjentami będą uczestnicy spotkania.           

 Program spotkania:

  1. Prezentacja programu SIG Biogospodarka w ramach działań Klastra LifeScience Kraków - możliwości i korzyści zaangażowania i współpracy.  
  2. Studia przypadku - łańcuch wartości w przypadku odpadów pochodzenia biologicznego. Przykłady z Danii i Szwecji. 
  3. Analiza procesów i łańcuchów wartości na podstawie działalności uczestników spotkania. Podejście systemowe.
  4. Podsumowanie i wnioski.   

Serdecznie zapraszamy!

Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
22.10.2019 10:00
Zakończenie:
22.10.2019 15:00

Fundacja Sądecka
Barbackiego 57
33-300 Nowy Sącz

Strona rejestracji:
https://1910spotkaniebiogospodarkanowysacz.konfeo.com

Udostępnij znajomym

Organizator

Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Park Lifescience, 32-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14

bosolinska@lifescience.pl

122974605

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą Polityką Prywatności
pl